Uistelujaosto

Uistelujaosto järjestää paikallista uistelukilpailusarjaa Jämsänjokilaaksossa ja lähivesillä.

Uisteluluvat