Uistelujaosto

Uistelujaosto järjestää uistelukilpailuja Jämsänjokilaaksossa ja lähivesillä.

Uisteluluvat