Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Markku Lehtonen markku.lehtonen@juk.fi 0400 343 848

Sihteeri: Ville Virtanen ville.virtanen@juk.fi

Kilpailuvastaava: Pekka Heinänen 050 306 8083

Rahastonhoitaja: Timo Lapakko 040 754 6292